Privacyverklaring

Risketeers en jouw privacy

Wij zijn ons er zeer van bewust dat kandidaten vertrouwelijke gegevens met ons delen. Wij behandelen deze gegevens dan ook met uiterste zorg. Dit Privacyreglement is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die wij verwerken, waarom we deze gegevens verwerken en wat we hiermee doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Denk daarbij – in een doorsnee zakelijke relatie – onder meer aan je naam en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld je telefoonnummer en eventueel je adres en geboortedatum. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, noemen we ‘verwerken’. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

  • het verzamelen
  • het bewaren
  • het raadplegen
  • het gebruiken, maar ook
  • het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

  • (Potentiële) kandidaten voor de vacatures die wij bemiddelen voor onze opdrachtgevers;
  • (Potentiële) contactpersonen van organisaties die wij tot onze klanten, leveranciers of (anderszins) zakelijke relaties rekenen;
  • Bezoekers van onze websites;
  • Sollicitanten die bij ons willen werken of stage willen lopen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken alle gegevens die jij aan ons verstrekt om je optimaal te kunnen ondersteunen in onze dienstverlening (denk hierbij aan mail, onze contactformulieren op de website, je CV of contact via zakelijke platformen zoals Linkedin of een vacaturesite als Indeed). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Bedenk wel dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; wij hebben die informatie nodig om op jouw verzoek te reageren. Bij het invullen van contactformulieren staat het je verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als je contact met ons opneemt of reageert op ons verzoek tot contact, slaan wij deze correspondentie op.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Risketeers BV is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, waarbij we per doel een aantal voorbeelden geven van verwerkingen.

  1. Om een relatie met jou aan te gaan en te onderhouden

Als jij door ons geholpen wil worden bij het vinden van een nieuwe baan dan hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Als je eenmaal een nieuwe baan gevonden hebt, dan onderhouden wij graag het contact met jou, als relatie van Risketeers. Dit geldt ook voor contactpersonen van de organisaties waarvoor wij werken en in het geval je bij ons solliciteert of stage gaat lopen.

2. Om te adviseren of om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

Om jou als contactpersoon (en de organisatie die jij vertegenwoordigt) of als kandidaat goed van dienst te kunnen zijn en de meest optimale ondersteuning en communicatie te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens voor onder meer marketingactiviteiten. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld via telefoon of mail vertellen over onze producten en diensten.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Jouw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is. Wij bewaren gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Om jou als kandidaat te bemiddelen is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter nooit plaatsvinden zonder jouw medeweten.

Welke gegevens delen wij met derden?

Wij verstrekken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om een optimale match te maken tussen de kandidaat en de (potentiele) werkgever.  

Hoe borgen wij jouw privacy?

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan. Wij hebben daarom een Privacy Officer die toeziet op de naleving van de privacyregelgeving en -bescherming. De Privacy Officer is het centraal aanspreekpunt voor zowel de organisatie als de toezichthouder. Ook hebben wij medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur in het algemeen, en ten aanzien van de AVG in het bijzonder. Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. En wij zorgen ervoor dat alleen medewerkers die dit vanwege hun functie moeten, jouw persoonsgegevens verwerken.

Social media

Op onze websites staan links naar social media, zoals LinkedIn, Facebook, Google +, Twitter of YouTube. Dit Privacyreglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

E-mail communicatie via Mailchimp

We gebruiken Mailchimp voor onze e-mailcommunicatie. Specifiek voor het versturen van onze nieuwsbrieven en e-mailberichten binnen onze dienstverlening. De verzamelde informatie zoals je e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Ga naar https://mailchimp.com/legal/privacy/ voor meer informatie over de privacyverklaring van Mailchimp.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacyreglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Welke rechten heb je?

Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen vier weken ontvang je dan een overzicht van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of jouw gegevens aan te vullen. Als je vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kan je ons dat ook laten weten via info@risketeers.nl.

Wijziging van het privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan het Privacyreglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

De laatste wijziging was op 3 maart 2022